Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a Fellegvár-Nagyvillám Szab.Központ Kft

Elérhetőség: a weboldalon keresztül, illetve Járási Botond, 0620/6617873

2. A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics és a Facebook a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozathoz hozzáférésben részesül.

3. Az adatkezelés célja

A Google Analytics és a Facebook által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja egy részről statisztikai jellegű, más részről a marketing tevékenységek javítására szolgál.

4. Az adatkezelési szabályzat által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, míg a Facebook által létrehozottaké 90 napra. A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

5. Az adatfeldolgozók köre

Az anoním adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az canopy.visegrad@gmail.com e-mail címen kérhet további tájékoztatást.

7. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az Fellegvár-Nagyvillám Szab.Központ Kft a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény